Μέσα σε 4 μήνες σχεδόν τελείωσε ο Παράδρομος στον Παρθένη! Και τα τείχη του ποταμού!

Λίγο πριν την καταιγίδα! Όταν υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων τα έργα προχωρούν και τελειώνουν! Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο Μπράβο στους Εργολάβους και Μηχανικούς των εταιρειών Ζενιώδη-Πικούνη και Γιάννη Ζαννάρα για τα οργανωμένα συνεργεία τους για την συνέπεια το ήθος, το ύφος των λόγων και έργων που τους διακρίνει όταν αναλαμβάνουν ένα Μεγάλο έργο να το τελειώνουν! Εν αντιθέσει με το φάντασμα της Κόρης το Γεφύρι που έχει στοιχειώσει και έχουν χαθεί εκατομμύρια για τον λόγο ότι το έδωσαν σε ξένα συνεργεία και όχι σε Χιώτικα! Προβάλλω και σημερινές…

Περισσότερα