Ένωση Γονέων Χίου: Παραμερίστε τις πολιτικές διαφορές – Επιδιώξετε και εργαστείτε από κοινού για το καλό των παιδιών μας .

  Η Ένωση Γονέων Χίου σε επιστολή της αναφέρει: Με αφορμή το Θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για την Παιδεία και τις αποφάσεις που λήφθηκαν , θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους να παραμερίσουν τις όποιες πολιτικές διαφορές / επιδιώξεις και να εργαστούν από κοινού ως οφείλουν για το καλό των παιδιών μας . Ζητάμε να τηρηθούν στο ακέραιο οι αποφάσεις ,  με ενέργειες και διεκδικήσεις που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων , κυρίως όσον αφορά την θέρμανση , την καθαριότητα και τις άμεσες επεμβάσεις σε κτηριακά ζητήματα που…

Περισσότερα