Προκήρυξη 3.720 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας – 20 στη Χίο, με τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης την 10η Οκτωβρίου

  Το ΑΣΕΠ προκήρυξε διαγωνισμό(Προκήρυξη 7Κ/2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας εκ των οποίων την Χίο αφορούν 20 θέσεις νοσηλευτών στο Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο.  Οι είκοσι αυτές  θέσεις αφορούν 3 ΠΕ, 9 ΤΕ και  8 ΔΕ. Ειδικότερα για τις θέσεις ΤΕ προβλέπονται 1 θέση πολυτέκνων και παιδιών πολυτέκνων, 1 θέση τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων και 1 θέση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Αντίστοιχα για τις θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ προβλέπονται όπως παραπάνω,  1 θέση…

Περισσότερα