Τα προϊόντα του Αιγαίου ταξιδεύουν με πανιά και ηλεκτροκίνηση

Ο Δήμος Χίου-Τμήμα Απασχόλησης,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, το Επιμελητήριο Χίου, τον Φορέα Τουρισμού Χίου με την Κοιν.Σ.Επ Ιστια Αιγαίου και το Dock-Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας, οργάνωσαν εκδήλωση στην Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 στο νότιο Λιμενοβραχίονα Χίου με θέμα ” Τα προϊόντα του Αιγαίου ταξιδεύουν με πανιά και ηλεκτροκίνηση “στα πλαίσια του έργου “Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο: Ένα πιλοτικό πείραμα”  

Περισσότερα