Πρόσκληση από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χίου προς εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας ή/και περιοδικού

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αξιοσέβαστοι γονείς, αγαπημένοι μας μαθητές, Το «άνοιγμα» του σχολείου, η σύνδεση της σχολικής ζωής και πράξης με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, προϋποθέτει την επικοινωνία όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την προβολή δηλαδή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πεπραγμένων της εκάστοτε σχολικής κοινότητας στο ευρύτερο κοινωνικό status. Στο σχολείο του 21ου αιώνα, η δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί με την παρουσία των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, εργαλείων που έχουν αναβαθμίσει πλήθος πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταξύ των οποίων τα παραδοσιακά (συμβατικά) σχολικά περιοδικά και εφημερίδες σε…

Περισσότερα