Δήμος Χίου: Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία

Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε το ζήτημα της πρόσληψης σχολικών καθαριστριών, όπου η ανάγκη παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες είναι επιτακτική. Αυτό που παρατηρήθηκε επί το πλείστον, είναι το γεγονός της αξιοποίησης μόνο 67 ατόμων υπαλληλικού δυναμικού με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιποι 34  εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Ωστόσο, το κώλυμα που φαίνεται στο προσκήνιο είναι το μέγεθος των σχολείων, τα οποία χρήζουν περισσότερης υπαλληλικής υποστήριξης στον τομέα της καθαριότητας. Για το Δημοτικό Συμβούλιο, τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης, δεν αποτελούν προς το παρόν ιδιαίτερο πρόβλημα,…

Περισσότερα