Αγιασμός και πρώτο κουδούνι σήμερα για 6884 μαθητές  όλων των βαθμίδων στην Χίο

Αγιασμός και πρώτο κουδούνι σήμερα για 6884 μαθητές  όλων των βαθμίδων στην Χίο. Από αυτά Δημοτικό θα παρακολουθήσουν 2880 παιδιά εκ των οποίων 436  είναι τα “πρωτάκια”. Γυμνάσιο θα παρακολουθήσουν 1668  μαθητές και Λύκειο 1446 εκ των οποίων στα ενιαία λύκεια θα φοιτούν 739 μαθητές, στα ΕΠΑΛ 601, στο T.E.E.N.S. 89 και στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ  Χίου 17 μαθητές. Παρακάτω φωτογραφίες από τον Αγιασμό του δημοτικού σχολείου στο Νεχώρι Χίου και ένα μικρό βίντεο στο Β΄Δημοτικό Σχολείο Χίου.  

Περισσότερα