Επιμελητηρίου Χίου: Νέα ψηφιακή εφαρμογή “Το είδα, το προτείνω”

  Διαθέσιμη είναι πλέον η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Επιμελητηρίου Χίου «Το είδα, το προτείνω» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου του Επιμελητηρίου Χίου «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου». Η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα αποθετήριο καλών πρακτικών, όπου ο καθένας θα μπορούσε να συνεισφέρει με παραδείγματα (best practices) που αφορούν διάφορα θέματα όπως καθημερινότητας, τουρισμό, τεχνικά έργα, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε Δημότες, κοινωνικό έργο, εθελοντικές δράσεις, καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές κ.α. Η σημασία της δημιουργικότητας, των νέων ιδεών, αλλά και των καλών πρακτικών στον κόσμο των επιχειρήσεων και όχι…

Περισσότερα