Κλείνει και η Τράπεζα Πειραιώς στην Φάρκαινα της Χίου

Όπως μας πληροφορεί η Τράπεζα Πειραιώς, από την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 οι εργασίες του καταστήματος επί της οδού Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, μεταφέρονται στο κατάστημα επί της Αλ. Παχνού 9 (πρώην κατάστημα Αγροτικής Τράπεζας). Η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί, και αυτή, την πολιτική όλων των λεγομένων “συστημικών Τραπεζών” που θέλουν οι τραπεζικές εργασίες να γίνονται συγκεντρωτικά στα κεντρικά υποκαταστήματα ή μέσω e- banking διαδικτυακά.

Περισσότερα