Εγκρίθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό το υδατοδρόμιο των Ψαρών

Ακολουθεί η “Έγκριση Χαρακτηρισμού Υδάτινης Περιοχής ως Υδάτινου Πεδίου στον όρμο Ν. Ψαρών” Αξιότιμοι κ κ Σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε  η από 19 Απρ 22 αίτησή σας, που αφορά στον χαρακτηρισμό της υδάτινης περιοχής στον όρμο Ν. Ψαρών ως «Υδάτινο Πεδίο» όπως αυτή καθορίζεται στον επισυναπτόμενο ναυτικό χάρτη. Ληφθεί υπόψη ότι για την ανωτέρω έγκριση, ενημερώνονται η ΥΥ, η ΥΝΑΝΠ/ΔΑΝ και η ΥΠΑ-ΑΠΑ προκειμένου η εν λόγω περιοχή να υποτυπωθεί και να ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες, στους πλοηγούς, στους αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και  να ενημερωθούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και…

Περισσότερα