Ψηφιακό δημόσιο: «Πύλη» στο μέλλον

   Μία από τις προτεραιότητες της σημερινής κυβέρνησης, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο Πρωθυπουργός, είναι ο μετασχηματισμός του κράτους και των υπηρεσιών του σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα, που θα ανταποκρίνεται στην ψηφιακή επανάσταση της εποχής μας και δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες απαιτώντας τη φυσική τους παρουσία στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους φαίνεται να προχωρά με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς και αυτό πιστοποιείται με μια σειρά καινοτομιών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που είναι ήδη σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έναρξη…

Περισσότερα