Ἱερά Ἀγρυπνία στον Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐνημερώνει τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς ὅτι ἀπό τήν Παρασκευήν 31ην Μαΐου καί κάθε Παρασκευή θά τελεῖται Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου κατά τό ἀκόλουθον Πρόγραμμα: 22.00΄ Μικρόν Ἀπόδειπνον – Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου. 22.30΄ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.  

Περισσότερα