Μετέωροι οι Ευρωπαίοι στη Βρετανία από την 1η Ιουλίου

Σοβαρούς κινδύνους για πολυάριθμους υπηκόους χωρών της Ε.Ε. που ζουν μόνιμα στη Βρετανία εγκυμονεί η προθεσμία της 30ής Ιουνίου, που αφορά τη δήλωση μόνιμου κατοίκου. Πολλοί πολίτες της Ε.Ε. που ζουν νομίμως στη Βρετανία θα θεωρούνται παράνομοι αν δεν υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση για settled status (καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης). Εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις, αλλά τα εμπόδια είναι πολλά για ολόκληρες κατηγορίες. Στους πολίτες που μπορεί να πέσουν στην παγίδα περιλαμβάνονται όσοι βρίσκονται πολλά χρόνια στη Βρετανία, έχουν άδεια παραμονής ή είναι παντρεμένοι με Βρετανούς πολίτες και ως εκ τούτου μπορεί…

Περισσότερα