Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας στη Μητρόπολη Χίου

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι τήν προσεχή Παρασκευήν, 12ην Ιουλίου ἐνεστῶτος ἒτους, ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ διορατικοῦ (+1994).
Εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, Την Πέμπτην 11ην Ιουλίου 2024, τό ἑσπέρας καί ὣραν 9:00 μμ, θά
τελεσθῇ ἑόρτιος Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ, Ἱερά Αγρυπνία μέ τήν τέλεσιν τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας.
Θά τίθεται πρός προσκύνησιν, ἡ Ἁγία εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Πατρός, τήν ὁποία προσέφερε εἰς τόν Ἱερόν μας Ναόν, πρός
εὐλογίαν καί προσκύνησιν , ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, κατά τήν εὐλογητήν ἐπίσκεψίν του εἰς Χίον.
Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.

Σχετικές δημοσιεύσεις