Ψάλλοντας «Τα Πάθη τα Σεπτά» στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

 

 

Μέ ἐμμελῆ λυρικὀ προσευχητικό λόγο προετοίμασε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τούς πιστούς νά ὑποδεχθοῦν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, καί νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Τήν Παρασκευή 7 Ἀπριλίου τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου οἱ Χορῳδίες τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» μέ χοράρχη τόν κ. Βασίλειο Χαμέτη, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» μέ χοράρχη τόν κ. Σταῦρο Στεῖρο καί τοῦ ΔΙΟΝΥΣΙΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Χίου μέ χοράρχη τόν κ. Ἀδαμάντιο Πονηρό ἀπέδωσαν ὕμνους τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Α΄
ΧΟΡῼΔΙΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ»
&
«ΔΙΟΝΥΣΙΕΙΟΥ» ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

1. «Φῶς ἱλαρόν…» Ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία …..(ἦχος Β΄)

2. «Θεοτόκε Παρθένε…»,
    «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ…»,
«Ἱκετεύσατε ὑπέρ ἡμῶν…»,
    «Ὑπό τήν σήν εὐσπλαχνίαν»
Κατανυκτικά Τροπάρια …..(ἦχος πλ. τοῦ Α΄)

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

3. « Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός…» μετά τῶν στίχων …..(ἦχος πλ. τοῦ Β΄)

4. « Κύριε τῶν δυνάμεων…» …..(ἦχος πλ. τοῦ Β΄)

5. « Κύριε τῶν δυνάμεων…» …..(ἦχος πλ. τοῦ Δ΄)

6. «Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή…» Θεοτοκίον …..(ἦχος Β΄)

7. «Σφαγήν Σου τήν ἄδικον, Χριστέ…» Σταυροθεοτοκίον …..(ἦχος Α΄)

ΥΜΝΟΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

8. «Τῇ Ὑπερμάχῳ…» Κοντάκιον …..(ἦχος πλ. τοῦ Δ΄)

9. «Ἀνοίξω τό στόμα μου…»
Εἱρμοί Κανόνος Ἀκαθίστου Ὕμνου …..(ἦχος Δ΄)

10. Τἠν ὡραιότητα…» Θεοτοκίον …..(ἦχος Γ΄)

Β΄
ΧΟΡῼΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ
«ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»

1. «Ὡς σάλπιγξ θεόληπτος…» Ἀπολυτίκιον …..(ἦχος Δ΄)

2. «Ἀπόστολε Ἅγιε καί Εὐαγγελιστά Μᾶρκε…»
Ἀπολυτίκιον …..(ἦχος Γ΄)

3. «Κύριε, ἐρχόμενος πρός τό Πάθος …»
Δοξαστικόν Αἴνων Ὄρθρου Μεγ. Δευτέρας …..(ἦχος πλ. τοῦ Α΄)

4. «Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός…»
Στιχηρόν ἰδιόμελον Αἴνων Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης …..(ἦχος Α΄)

5. «Δεῦτε, πιστοί, ἐπεργασώμεθα…»
Στιχηρόν ἰδιόμελον Ἀποστίχων
Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης …..(ἦχος πλ. τοῦ Β΄)

6. «Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις…»
Ἰδιόμελον Ὄρθρου & Στ΄ Ὥρας
Μεγάλης Παρασκευῆς …..(ἦχος πλ. τοῦ Δ΄)

7. «Σήμερον τοῦ ναοῦ τό καταπέτασμα…»
Ἰδιόμελον Ὄρθρου Μεγάλης Παρασκευῆς …..(ἦχος πλ. τοῦ Δ΄)

8. «Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ…»
Ἰδιόμελον Ὄρθρου & Στ΄ Ὥρας
Μεγάλης Παρασκευῆς …..(ἦχος πλ. τοῦ Δ΄)

9. «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς…»
Ἰδιόμελον Δοξαστικόν Ἀποστίχων
Ἑσπερινοῦ Μεγάλου Σαββάτου …..(ἦχος πλ. τοῦ Α΄)

10. «Εὐλογητός εἶ Κύριε…», «Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος…»,
«Εὐλογητός εἶ Κύριε…», «Μυροφόροι γυναῖκες…»,
«Ἀλληλούϊα…» Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια …..(ἦχος πλ. τοῦ Α΄)

11. «Δόξα…, Καί νῦν… Ἀναστάσεως ἡμέρα…»
Δοξαστικόν Αἴνων Ὄρθρου Κυριακῆς τοῦ Πάσχα …..(ἦχος πλ. τοῦ Α΄)

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἐπαρουσίασε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκονόμος π. Ἰωάννης Βορριᾶς καί τήν ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, πού μαζί μέ τίς πατρικές συγχαρητήριες εὐχαριστίες του σέ ὅλους τούς συντελεστές, προέβη σέ μιά θεολογική προσέγγιση τῶν ἁγίων ἡμερῶν μέ ἀναφορά στό φωτοφόρο χαρακτῆρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ‘’Τά Πάθη τά Σεπτά ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς Φῶτα σωστικά ἀνατέλει τῷ κόσμῳ’’ καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα ‘’Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός’’.

Μετά τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος ἐδώρισε βιβλία στά Μέλη τῶν Χορωδιῶν καί τήν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ στούς μαθητές τοῦ Διονυσιείου Λυκείου.

Πνευματική κατανυκτική ἐκδήλωση πού μᾶς καλεῖ νά προσευχηθοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες ‘’Ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρρυπώτοις χείλεσι».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.