ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου-Σάμου

  Στη Χίο σήμερα και ώρα 18:30 συνήλθε μετά από πρόταση του πρωτεύσαντος κατά την εκλογική διαδικασία, το νεοκλεγέν Δ.Σ. Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου-Σάμου και μετά από μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:   Πρόεδρος: ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης   Α’ Αντιπρόεδρος: ΡΑΛΛΗΣ Παναγιώτης   Β’ Αντιπρόεδρος: ΖΗΣΗΣ Μαρίνος–  Υπεύθυνος για το Νομό Σάμου   Γενικός Γραμματέας: ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ευγενία   Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας: ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Ασπασία   Ταμίας: ΒΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος   Αναπληρωτής Ταμίας: ΤΟΥΡΝΗΣ Σταμάτιος–  Υπεύθυνος σε θέματα Πλωτών                                                      Για το Δ.Σ.                                     Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γεν.…

Περισσότερα