Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 € στη Βόρεια Χίο

Τρεις συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 € για τη Βόρεια Χίο υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Χίο. Αναλυτικά οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν τα ακόλουθα έργα: Εργασίες συντήρησης οδικών αξόνων Βορείου τμήματος νήσου Χίου, προϋπολογισμού 1.000.000 €. Το έργα αφορά σε συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Χίου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών των υποδομών του δικτύου στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας. Καθαρισμοί χειμάρρων Βόρειας Χίου, προϋπολογισμού 180.000 €. Το έργο αφορά τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων, χειμάρρων και…

Περισσότερα