Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου και ΓΕΑ για την «Ίριδα»

Το ΔΣ του Δήμου Χίου, με ομόφωνη απόφαση του, ενέκρινε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χίου, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολεμικής Αεροπορίας για την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ». Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και το συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η συνολική διοικητική ικανότητα του φορέα να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα…

Περισσότερα