ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου 2022, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ., ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ 3ωρη στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου την Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022, από τις 11:30π.μ. έως τις 3:00μ.μ., προκειμένου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου να διευκολυνθούν να παραστούν στην κινητοποίηση με αίτημα την πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ Χίου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την αναβάθμιση του στόλου του. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της…

Περισσότερα