Ολοκλήρωση και παραλαβή μελέτης μετατόπισης παραλιακής οδού Αεροδρομίου Χίου

Ένα σημαντικό βήμα για το έργο ζωτικής σημασίας της επέκτασης και βελτίωσης του Αεροδρομίου Χίου πραγματοποιήθηκε. Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου παραλήφθηκε ολοκληρωμένη η μελέτη για τη Μετατόπιση της παραλιακής οδού του Αεροδρομίου Χίου. Το σημαντικό αυτό έργο είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του για χρόνια επιζητούμενου εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του Αερολιμένα Χίου «Όμηρος». Η μετατόπιση της παραλιακής οδού έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 4.700.000 €. Από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου γίνεται συστηματική προσπάθεια για την ένταξη του έργου κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Περισσότερα