Κλείσιμο Δρόμου στην Αεροπόρου Ροδοκανάκη

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024  και το Σάββατο 27 Απριλίου στο πλαίσιο εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου» θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη  στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Χρήστου με ταυτόχρονη μείωση του πλάτους της οδού στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών. Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.

Περισσότερα