Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπέλων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών  φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων από τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου. Η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2933/327864/19-11-2021 Υ.Α.  (ΦΕΚ 5422/ Β΄/2021). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2023, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44)  έως και την 1η Δεκεμβρίου 2022. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε…

Περισσότερα