Ακυρώνει η Αποκεντρωμένη την απόφαση του Δ .Σ. για την 1η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2022

Την ακύρωση  της 107/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού 2022, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ακύρωση της απόφασης στηρίζεται στο γεγονός ότι η  υπ’ αριθ. 107/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου στην οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  η εναλλακτική πρόταση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μπουρνιά σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η εγγραφή ποσού € 25.500,00 για το σκοπό της συμμετοχής του Δήμου Χίου στο μετοχικό κεφάλαιο του αναπτυξιακού οργανισμού δεν επαρκεί  για την κάλυψη της υποχρέωσης που απορρέει από…

Περισσότερα