Γενναία αναθεώρηση του Συντάγματος για ένα καλύτερο μέλλον

Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα πρέπει να αποτελέσει σε καμία περίπτωση χαμένη ευκαιρία. Ο Καταστατικός Χάρτης της χώρας αποτελεί τη «Βίβλο» της δημοκρατίας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για ικανοποίηση ιδεοληπτικών στρεβλώσεων ή μικροκομματικών επιδιώξεων. Μετά τις προηγηθείσες αναθεωρήσεις (1986, 2001, 2008) σήμερα διαπιστώνεται η συντήρηση δομών που αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο της χώρας, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις, η άκαμπτη γραφειοκρατική διοίκηση, η κρατικιστική αντίληψη περί ανάπτυξης και η δαιδαλώδης νομοθεσία. Ο κόσμος έχει αλλάξει όπως και η θέση της χώρας μας σ’ αυτόν: η διεύρυνση…

Περισσότερα