Μεταφορά έργων Δημοτική Πινακοθήκης στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας

Τα έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Χίου, θα μεταφερθούν στο νέο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας Χίου. Μέχρι σήμερα τα έργα αυτά στεγάζονται στα υπόγεια της Δημοτικής Πινακοθήκης, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα. Ο αντιδήμαρχος Παντελής Καμπούρης, κάνει λόγο για το γεγονός ότι, η έγκριση των χώρων αυτών, θα εξοικονομήσει χρήματα, αφού δε θα δοθούν για την ενοικίαση νέου, έτσι θα καταβληθούν για επισκευές στο θέατρο Καστρομηνά.

Περισσότερα

Πάταξη των αδικιών με την παύση μείωσης ενοικίων δημοτικής περιουσίας

Σε λόγο του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Παντελής Καμπούρης, μίλησε για την πάταξη των αδικιών που γίνονται λόγω ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών, και αφορούν την συνεχή μείωση ενοικίων των ακινήτων, που εδράζονται στο κέντρο της Χίου. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που συνέβη, αποφασίστηκε ομόφωνα από την πλειοψηφία, η παύση μειώσεων των ενοικίων. Χαρακτηριστικά, αποφασίστηκε μάλιστα να οριστεί μια συγκεκριμένη διαμόρφωση των τιμών των ενοικίων της εκάστοτε δημοτικής περιουσίας των ιδιοκτητών, οι οποίες θα αναλογούν στις πραγματικές εμπορικές αξίες των ακινήτων. Έτσι,…

Περισσότερα