Λόγια καρδιάς για έναν αξιομνημόνευτο φίλο

Αγαπητέ Γιώργη! Γνωρίζω πολύ καλά πως η πορεία του ανθρώπου, έχει τέλος τον θάνατο… Παρ’ όλα αυτά, η θέση αυτή είναι μόνο μια άποψη της πραγματικότητας. Ωστόσο κάθε απώλεια, πόσο μάλλον η ανθρώπινη,  αποτελεί αντικείμενο τής μνήμης, της οποίας εκτιμητής είναι ο άνθρωπος. Όσο και αν τη ζωή την βιώνει κανείς, εσύ έφτασες στο πρόωρο τέλος αυτής τής βιωτής στοχαστικός και ευπροσήγορος, γιατί κατόρθωσες να συναρμόσεις το λέγειν με το νοείν. Γνώριζες πολύ καλά το μηδέν άγαν της ισχύος και της ηθικής· γι αυτό όσοι σε γνώρισαν σε τοποθετούν στην…

Περισσότερα