Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για απαλλαγές ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις της Ε.Ε. , υπό προϋποθέσεις

  Οι νέες προβλέψεις αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις υπό τον όρο της συμμετοχής τους σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έθεσε από την 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά…

Περισσότερα