Βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς τη Δευτέρα στη Παναγιά

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 (με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019) από τις 08.00 έως τις 14.00, θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στη β/ν ΠΑΝΑΓΙΑ. Για την ασφαλή διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας έχει δεσμευτεί η περιοχή που περικλείεται από τα παρακάτω όρια ασφαλείας: α. 38ο 30΄ 18΄΄Ν   26 16΄ 50΄΄Ε β. 38ο 29΄ 58΄΄Ν   26 16΄ 13΄΄Ε γ. 38ο 30΄ 01΄΄Ν   26 17΄ 03΄΄Ε δ. 38ο 30΄ 17΄΄Ν   26 16΄ 57΄΄Ε Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση…

Περισσότερα