Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Μπουρνιά στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων- Δάφνη

Στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 2 Μαρτίου στην Αθήνα, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητες την Καινοτομία, τη Βιομηχανία, την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Παντελής Μπουρνιάς. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δια ζώσης 51 από τα 56 μέλη. Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε ιστορική, καθώς ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τη μετατροπή του ΔΑΦΝΗ από Δίκτυο ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό ΟΤΑ με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής του ΔΑΦΝΗ και των δυνατοτήτων υποστήριξης των μελών του. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το…

Περισσότερα