50 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου δωρεάς/Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο

Αναρτήθηκαν στο site της ΑΑΔΕ , 50 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου δωρεάς/Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο -ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY» οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων που έχουν συντελεστεί από την 01.01.2022 και μετά, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (A.1162/2022) από την 17η  11ου  2022 προαιρετικά και από την…

Περισσότερα