Πολιτικές για τη στήριξη των Γυναικών

    Αποτελέσματα των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει   Ø  Η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο 15,9% τον Ιούνιο του 2022, από το 21,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ø  Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις Δ.Σ. έχει υπέρ τριπλασιαστεί.  Ενώ το 2010 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 6,2%, το 2021 έφτασε στο 19,6%. Ø  Η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις το 2012 ήταν 7,9%, ενώ το 2021 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 20,2%. Ø   Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, από το 2021 μέχρι το Α’ εξάμηνο του 2022 δέχθηκε…

Περισσότερα