Ένας σύντομος απολογισμός του προνοιακού έργου στο Δήμο Χίου (2014-2019)

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου – Αντιδημάρχου Πρόνοιας Καταρχήν, πρέπει να πω ότι, όταν αναλάβαμε ως δημοτική Αρχή (τον Σεπτέμβριο του 2014) το τμήμα Πρόνοιας –της αντίστοιχης Δ/νσης του Δήμου– διέθεται μόλις 5 υπαλλήλους. Και δεν διέθεται ούτε έναν Κοινωνικό Λειτουργό (τα ανάλογα περιστατικά αντιμετώπιζαν Κοινωνικοί Λειτουργοί άλλων δομών και δράσεων). Σήμερα, στο τμήμα Πρόνοιας του Δήμου υπηρετούν 18-20 εργαζόμενοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί (4), Ψυχολόγοι (2), Κοινωνιολόγοι (2), Παιδαγωγός, Επισκέπτρια Υγείας, κ.α., που έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο ενασχόλησης (π.χ. διαμεσολαβητής ΡΟΜΑ,), αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι. Υλοποιήσαμε αυτό που…

Περισσότερα