Από την Τετάρτη ξεκινάει ο 3ος ψεκασμός Δακοκτονίας 2019

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Χίου ,Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου γνωρίζει ότι από τις  11/09/2019 ημέρα  Τετάρτη    θα  πραγματοποιηθεί ψεκασμός στις   περιοχές του Νομού Χίου που έχουν ποσοστό καρποφορίας  μεγαλύτερο από 25% ,για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, στα πλαίσια του προγράμματος της Δακοκτονίας 2019. To Πρόγραμμα Ψεκασμών είναι το παρακάτω: 11/9/2019 ημέρα Τετάρτη: Μεστά, Νενητούρια, Αγ.Γάλας, Μελανιός 12/9/2019 ημέρα Πέμπτη  :Ολύμποι, Πυργί , Αρμόλια  Παρπαριά, Πιραμά 13/9/2019 ημέρα Παρασκευή: Ελάτα, , Καλαμωτή, Βέσσα, Λιθί  Βολισσός, 14/9/2019 ημέρα Σαββατο :Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, , Χάλανδρα Αφροδίσια, Ποταμιά,…

Περισσότερα