Η Ε.Μ.Χ διακόπτει τη διαδικασία παραλαβής μαστίχας για την περίοδο 2- 23 Απριλίου 2020

Η Ε.Μ.Χ με σκοπό την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παραγωγών και των εργαζόμενών της, τηρώντας τις οδηγίες και υποδείξεις των ειδικών και των αρμόδιων Φορέων, προβαίνει στη λήψη συμπληρωματικών εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, διακόπτοντας τη διαδικασία παραλαβών της μαστίχας για την περίοδο 2- 23 Απριλίου 2020. Οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί για παράδοση καθώς και όσοι πρόκειται να εγγραφούν τις επόμενες ημέρες, θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά για την ημερομηνία και ώρα της νέας παράδοσης. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Περισσότερα