Καλύτερη εξυπηρέτηση με την διεύρυνση ωραρίου Τουριστικού Γραφείου Χίου

Το ζήτημα της διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας του γραφείου τουρισμού του Δήμου, θίχτηκε από τους αιρετούς, οι οποίοι φαίνονται θετικοί στην αλλαγή αυτή, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι τουρίστες που καταφθάνουν τα Σαββατοκύριακα στο νησί της Χίου και διαμένουν. Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γεώργιος Χριστάκης, είναι πρόθυμος να προβεί σε αυτή την εναλλαγή, με σκοπό την εξομάλυνση του τουριστικού ζητήματος. Προβλέπεται η λειτουργία του τουριστικού γραφείου που στελεχώνεται στον Καρφά, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την πρόσληψη 2 υπαλλήλων. Για τις προσεχείς τουριστικές προσελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο με…

Περισσότερα