Δύο ακόμη υπερσύγχρονα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου

Την Δευτέρα 6-9-2021  το πρωί και την Παρασκευή 10-9-2021 το πρωί μετά από πολύμηνη και επίπονη διαδικασία που διεξήχθη από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Χίου όπου ενεπλάκησαν αρκετοί δημοτικοί φορείς,  πραγματοποιήθηκαν για μια ακόμη φορά και με υποδειγματικό τρόπο οι προμήθειες, με απευθείας ανάθεση, δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και συγκεκριμένα στο 1ο  Επαγγελματικό Λύκειο Χίου και στο 1ο Γενικό Λύκειο Χίου. Αφού ετέθη το αίτημα από τους Διευθυντές των σχολείων, τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα της δαπάνης, βεβαιώθηκε η μη συμφέρουσα…

Περισσότερα