Διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης για τη απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.)

το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ενημερώνει ότι στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου (Μονομάχου 35 – 37),πρόκειται να διενεργηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) στις 16 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Περισσότερα