ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. XIOY

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2024, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ., ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου να διευκολυνθούν για να μετέχουν την πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση και τη συγκέντρωση που οργανώνει το Σωματείο Εργαζόμενων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (ΣΕΣΝΟΧ), στην πύλη του Νοσοκομείου Χίου.

Περισσότερα