Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μικρασιατική Καταστροφή 1922”

Εφαρμογή του προγράμματος του Ιδρύματος Λασκαρίδη “Μικρασιατική Καταστροφή 1922: Γνωρίζοντας την ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία, την τέχνη και το παιχνίδι, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής” Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη με τη διάθεση της Βιβλιοσκευής από το ίδρυμα. Η Βιβλιοσκευή (Μουσειοσκευή) είναι ένα τρόπος διάχυσης ενός επιτυχημένου προγράμματος από ένα μουσείο έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό από άλλους πολιτιστικούς φορείς, μουσεία ή σχολεία. Συνήθως αποστέλλεται σε μορφή κουτιού ή βαλίτσας που μέσα περιέχει εποπτικό υλικό, παιχνίδια και οδηγίες…

Περισσότερα