Εφοδιασμός Σχολικών Μονάδων με Πετρέλαιο Θέρμανσης

Με τη λήξη της προσεχούς σχολικής περιόδου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μερίμνησε για τον εφοδιασμό των Σχολικών Μονάδας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με επαρκείς ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα του μη έγκαιρου εφοδιασμού με πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων της Χίου  και αφετέρου λόγω της συγκυριακής πτώσεως των τιμών στα καύσιμα εξοικονομήθηκαν αρκετές χιλιάδες ευρώ τα οποία διατεθούν για άλλες ανάγκες του Δήμου.  

Περισσότερα