Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες ΦΠΑ που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου στην Ε.Ε.

Από αύριο 1η Ιουλίου 2021 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις, είτε οι καταναλωτές αγοράζουν από εμπόρους εντός, είτε εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, τα εμπορεύματα, που εισάγονται στην ΕΕ και αποτιμώνται σε λιγότερο από 22 ευρώ από εταιρείες εκτός ΕΕ, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Από αύριο 1η Ιουλίου, η απαλλαγή αυτή αίρεται έτσι ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ — ακριβώς όπως και για τα εμπορεύματα που πωλούνται από επιχειρήσεις της ΕΕ. Διάφορες μελέτες έχουν…

Περισσότερα