Η ολοκληρωμένη νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής Μαλαφή

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τα ονόματα των νέων αντιδημαρχών της δημοτικής Αρχής Μαλαφή μαζί με τα χαρτοφυλάκιά τους με ισχύ από 1/1/2024 μέχρι και 31/12/2024. Αναλυτικότερα ο Γιάννης Μαλαφής ορίζει με απόφασή του: τον δημοτικό σύμβουλοΓεώργιο Χαλκιά ως Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Χίου, και του μεταβιβάζει, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας-Πρόνοιας και συγκεκριμένα τα αντικείμενα που αφορούν το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι, τους Εμβολιασμούς, τα Αγροτικά και Δημοτικά Ιατρεία, τον Εθελοντισμό και το Δίκτυο Υγειών Πόλεων. τις κατά τόπον αρμοδιότητες και συγκεκριμένα την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του…

Περισσότερα