25η Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα του Ναυτικού Ε! Και;

Η 25η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τον Ναυτικό! Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) το 2010 με σκοπό να υπενθυμίζει σε όλη την κοινωνία και ειδικά στο ναυτιλιακό κόσμο πως οι ναυτικοί μας αποτελούν το πιο ζωντανό κύτταρο της ναυτιλίας. Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Ναυτικό είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των ναυτικών παγκοσμίως στο διεθνές εμπόριο, στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Φυσικά εφέτος η παγκόσμια ημέρα για τον Ναυτικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μιας και λόγω της πανδημίας πάνω από 150000 ναυτικοί…

Περισσότερα