Η Φιλοσοφία σε ταραγμένους καιρούς (ΙΙ)

Οὐ προσποιεῖσθαι δεῖ φιλοσοφεῖν, ἀλλ’ ὅντως φιλοσοφεῖν οὐ γάρ προσδεόμεθα τοῦ δοκεῖν ὑγιαίνειν, ἀλλά τοῦ κατ’ ἀλήθειαν ὑγιαίνειν. (Επικ. Προσφώνησις) Του Κ. Α. Ναυπλιώτη Επειδή θεωρώ γνωστή την ωφέλεια που μπορεί να εισπράξει κανείς από τη γνώση των λαϊκών παροιμιών, θα αρχίσω απ’ αυτήν που μας λέει:“θέλω να ‘γιάσω μα δεν μπορώ”! Μη φοβάστε όμως (!) σκοπός μου δεν είναι να ασχοληθώ με τον όντως “βιοφελή λόγο” που μπορεί να εισπράξει κανείς από τη γνώση του παροιμιακού λόγου. Και για να μην μακρηγορώ – επί του προκειμένου – αλλά και…

Περισσότερα