Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι τήν προεόρτιον τῶν Χριστουγέννων ἡμέραν, Παρασκευήν  22αν Δεκεμβρίου ἐν. ἒτους, καί ὣραν 4.30΄ μ.μ,    εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά τελεσθῇ ἡ κατανυκτική ἀκολουθία, τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν καί Δεσποτικῶν Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων. Ἐν συνεχείᾳ, θά ψαλλῇ τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου  πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν. Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν. Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

Περισσότερα