Θρησκευτική Πανήγυρις του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Καστέλλου

«Την Δευτέραν, 14ην ’Οκτωβρίου 2019, Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ε͑͑͑ορτάζει μετά πάσης ͑ἐκκλησιαστικῆ͂ς μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος, τήν ἀ̓νάμνησιν τοῦ͂ παραδόξου θαύματος, ὃπερ ἐκτέλεσεν ἐν τῇ νήσῳ τῆ͂͂ς Χίου ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς καί Ἀθληφόρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή, ἐν ἒτει 1442 ἀπό Χριστοῦ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός ἂρχεται τήν 6:30΄μ.μ. τῆς  Κυριακῆς, ὁ δέ Ὂρθρος καί, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Θεία Λειτουργία τήν 7ην πρωϊνήν τῆς Δευτέρας. Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ὃπως προσέλθουν εἰς συμπροσευχήν.   ΣΗΜ.: Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας θα ἐκτίθεται, εἰς προσκύνησιν, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν, τεμάχιον ἱεροῦ…

Περισσότερα