Επιμορφωτικά σεμινάρια τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού Χίου (ΦΤΧ) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επισφραγίζουν τη συνεργασία τους, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα τουρισμού. Τα σεμινάρια οργανώνονται μέσω τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, με επιστημονικά υπεύθυνο (Ε.Υ.) τον Καθηγητή Θεόδωρο Σταυρινούδη και ακαδημαϊκά  υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αλέξιο – Πατάπιο Κόντη. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες με τους εξής τίτλους: Κοστολόγηση και τιμολόγηση προϊόντων φαγητού και ποτού για επισιτιστικές επιχειρήσεις – 27 και 28 Απριλίου 15:00 – 20:00 Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό – 3 και 4 Μαΐου 15:00…

Περισσότερα