Δώδεκα χρόνια προσφοράς της Ιματιοθήκης του Ιδρύματος  «Μαρία Τσάκος»

Για 12η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης συγκεντρώνει ρουχισμό στην Ιματιοθήκη, που διατηρεί στις εγκαταστάσεις του με βασικό μέλημα την στήριξη όσων συμπολιτών βρίσκονται σε ανάγκη, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Πρόσφατα εστάλησαν 25 δέματα με ιματισμό στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Πολυτέκνων, 30 στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά» και άλλα 46 στην Δομή Ασύλου Σερρών. Η Ιματιοθήκη του Ιδρύματος ανανεώνεται κάθε εβδομάδα μέσω δωρεών απλών πολιτών της Χίου σε είδη ιματισμού. Η προσφορά της ευαισθητοποιημένης Χιακής Κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια…

Περισσότερα