Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μας ενημερώνει για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στους κάδους επί της οδού Ομήρου και για εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στον Καρφά

         Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας και αισθητικής αναβάθμισης της Πόλης , μετά την οδό Βενιζέλου, την οδό Ροδοκανάκη και την οδό Φιλίππου Αργέντη, προέβη  στην τοποθέτηση σύγχρονων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και στους κάδους επί της οδού Ομήρου έναντι του πρώην ταχυδρομείου. Παράλληλα συνεργεία και μηχανήματα της Υπηρεσίας καθαριότητας απομάκρυναν τόνους άμμου που απλώθηκαν στον πεζόδρομο του Καρφά, που είχαν απλωθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας. Από την Υπηρεσία Πρασίνου για τις ημέρες αυτές πραγματοποιήθηκαν κλαδέματα των αλμυρικιών στην Λεωφόρο Ενώσεως, κλαδέματα λοιπών δέντρων…

Περισσότερα