Τέσσερα νέα οχήματα καθαρισμού στα Ψαρά

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, κ. Κώστας Βρατσάνος, προέβη σε ενημέρωση των δημοτών για την κίνηση υπογραφής συμβάσεων με τις ανάδοχες εταιρείες για την προμήθεια 4 καινούριων οχημάτων που θα ενισχύσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του δήμου. Πρόκειται για την προμήθεια ενός (1) μικρού απορριμματοφόρου, ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με «παπαγαλάκι», ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου και ενός (1) αυτοκινούμενου πλυστικού οχήματος. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθώς και από ίδιους πόρους του δήμου Ψαρών και η διαδικασία επιλογής αναδόχων διενεργήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, με…

Περισσότερα